Zajęcia dr Piotra Trojańskiego

Wszystkie zajęcia dr P. Trojańskiego (zaplanowane od początku semestru) rozpoczną się dopiero od 1 marca.