Przejdź do treści

Konkurs na logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki UP. Projekty do konkursu „Logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki UP” można składać do dnia 30 maja 2018 r. drogą pocztową na adres:

Sekretariat Instytutu Historii i Archiwistyki
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
z dopiskiem: Konkurs na logotyp IHiA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1) Nazwa projektu:
Logotyp Instytutu Historii i Archiwistyki UP

2) Założenia konkursowe:
– logotyp będzie wykorzystywany do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych itp.
będzie umieszczany na stronach internetowych, roll-upach, jak również na papierze firmowym, plakatach, ulotkach oraz innych drukach dotyczących IhiA UP
– logotyp musi być skalowany bez straty czytelności do wymiarów realizowanych na plakatach i ulotkach
– w projekcie logotypu powinna znaleźć się nazwa własna „Instytut Historii i Archiwistyki UP” lub jej skrót „IHiA UP”
– logotyp powinien być prosty, nowoczesny, funkcjonalny oraz niepowtarzalny

3) Inne wymagania:
– przeniesienie na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie autorskich praw majątkowych do projektu (w momencie otrzymania nagrody)
– przekazanie plików źródłowych wszystkich elementów graficznych

4) Termin składania prac: 30 maja 2018

5) Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r. na stronie Instytutu Historii i Archiwistyki UP https://ihia.up.krakow.pl/hia/

6) Szczegółowe zasady określa Regulamin konkursu.