Przejdź do treści

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?” pt. „Świadomość ryzyka, a ryzyko nieświadomości”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?” pt. „Świadomość ryzyka, a ryzyko nieświadomości”

Termin i miejsce konferencji: 4-5 kwietnia 2019 r.

W gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?”, która tym razem przyjęła tytuł: „Świadomość ryzyka, a ryzyko nieświadomości”.

Otwarcia niniejszej konferencji 4 kwietnia 2019 r. (czwartek), o godz. 10.00 w Auli Głównej dokonają: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Konferencja z cyklu „Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?”, to jeden z wymiernych efektów zawartego przed laty porozumienia o współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Konferencja gromadzi ekspertów z różnych dziedzin, którzy podejmują wspólny wysiłek kształtowania nowych modeli edukowania w zakresie ubezpieczeń społecznych. Duży nacisk położony jest na kształcenie przyszłych nauczycieli i podwyższanie kompetencji osób już pracujących w zawodzie nauczyciela. W ubiegłym roku w konferencji uczestniczyło przeszło pół tysiąca osób, z czego ponad połowę stanowili właśnie nauczyciele. W tym roku spodziewana jest podobna frekwencja.

Tegorocznej konferencji towarzyszy jeden z największych w Polsce projektów infobrokerskich. Dotyczy on w pierwszym rzędzie możliwości wykorzystania proponowanych przez infobrokering narzędzi, do kształcenia uczniów i studentów. W ocenie dra hab. prof. UP Łukasza Tomasza Sroki, dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: „To projekt o strategicznym znaczeniu dla Instytutu, który kształci infobrokerów i ma ambicje, by czynić to na najwyższym poziomie. Dlatego cieszymy się, że realizujemy zadania wokół których gromadzą się najlepsi w Polsce eksperci z różnych dziedzin i wspólnie wymieniają się doświadczeniem”.

Pod niniejszym linkiem znajduje się program konferencji i biogramy prelegentów:

https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/konferencje/konferencja-naukowa-swiadomosc-ryzyka-a-ryzyko-nieswiadomosci.-jak-uczyc-o-ubezpieczeniach-spolecznych-/program-konferencji