Przejdź do treści

Społeczność wiejska Chorzowa i Dębu od XIV do połowy XVIII wieku

Jerzy Rajman

 

Autor stara się pokazać nie tylko funkcjonowanie społeczności wiejskiej Chorzowa i Dębu, ale tez procesy jakie tej społeczności towarzyszyły, m.in. sposoby zarobkowania, pauperyzację części rodzin, degradację do niższych kręgów społeczeństwa, a także zwykłą codzienność w tych wsiach.