Przejdź do treści

prof. Łukasz Tomasz Sroka – odwołanie zajęć

W dniach 24-27 lutego, 3 marca oraz w dniach 9-13 marca odwołuję zajęcia i dyżury, które zostaną odrobione w terminach uzgodnionych ze studentami.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Tomasz Sroka