Przejdź do treści

Zarządzenie nr 1/2020-2021 Dyrektora IHiA w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 1/2020-2021 Dyrektora IHiA w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,

w załączniku publikujemy Zarządzenie nr 1/2020-2021 Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 z dnia 21 września 2020 r.

 

Zarządzenie nr 1/2020-2021 Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 z dnia 21 września 2020 r. >>>

 

Zarządzenie Prorektora ds. Kształcenia nr RD/Z.0201-8/2020 w sprawie: aktualizacji wytycznych dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021>>>