Przejdź do treści

Konferencja pt. „Klio w mundurze”. Historiografia w dwudziestoleciu międzywojennym -pełne obrady w formie plików video

Konferencja pt. „Klio w mundurze

W dniach 22-23 października 2020 r. odbyła się poprzez platformę Microsoft Teams konferencja naukowa pt. „Klio w mundurze. Historiografia w dwudziestoleciu międzywojennym”.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem obrad konferencyjnych w formie plików video: