Przejdź do treści

Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium naukowe dla studentów i doktorantów w projekcie NCN „Przejście płodności w Polsce międzywojennej”

Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium naukowe dla studentów i doktorantów w projekcie NCN „Przejście płodności w Polsce międzywojennej”

W dniu 29 września br. komisja ds. przyznania stypendium naukowego w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt.: Przejście płodności w Polsce międzywojennej nr 2019/35/D/HS3/00721, realizowanego przez Bartosza Ogórka w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przyznała stypendium Pani Annie Gucwie.