Przejdź do treści

Dr Dorota Żurek – odwołanie zajęć (18, 20 października)

Doktor Dorota Żurek odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 18 i 20 października, z powodu wyjazdu na wykłady zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Zajęcia zostaną odrobione, po uzgodnieniu ze studentami, w późniejszym terminie.