Przejdź do menu Przejdź do treści

Mgr Mirosław Płonka z II nagrodą im. prof. Romana Reinfussa

Szanowni Państwo,

 

miło nam poinformować, że mgr Mirosław Płonka (asystent w Katedrze Historii Nowożytnej naszego Instytutu – ) otrzymał prestiżową II nagrodę im. prof. Romana Reinfussa za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wykładów, imprez kulturalnych, wystaw oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych. Członkini Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas w piśmie informującym o przyznanej nagrodzie odnotowała: „Pana szczególne oddanie i realizowana przez całe życie z pasją działalność na rzecz ocalenia tradycji przodków, a także różnorodna aktywność naukowa, świadczą o ogromnej trosce o autentyczny przekaz historyczny kolejnym pokoleniom oraz świadomości jego znaczenia dla kształtowania przyszłości społeczności regionalnej. Prowadzona przez Pana działalność na niwie historii lokalnej i kultury zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie”. Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa jest przyznawana w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego.