Przejdź do menu Przejdź do treści

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską.

Szanowni Państwo,
przekazujemy informację o organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundację ZGH ״Bolesław” konkursie na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac, w tym inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich, poruszających zagadnienia związane z historią, zabytkami, atrakcjami turystycznymi oraz promocją Gminy Olkusz i ziemi olkuskiej, zwłaszcza w kontekście nowych ekspozycji Podziemny Olkusz i Kopalni Wiedzy o Cynku oraz Zamku Rabsztyn, a także promujących lokalną kulturę, turystykę, sport, oświatę, gospodarkę przestrzenną, architekturę oraz inne dyscypliny i obszary ważne dla rozwoju miasta.
Zachęcamy naszych studentów do udziału!