Przejdź do treści

Adrian Szopa

Imię i nazwisko (nazwisko na dyplomie): Adrian Szopa

Kierunek studiów: Historia

Tryb studiów: jednolite magisterskie stacjonarne

Rok ukończenia studiów: 2006 r.

Tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora, data obrony:

„Administracja cywilna i wojskowa późnego Cesarstwa Rzymskiego w świetle Notitia Dignitatum”, prof. dr hab. Marek Wilczyński, 2006 r.

Przynależność do Koła naukowego lub innych organizacji studenckich: tak w latach 2001-2006

Praca zawodowa (w tym ważne osiągnięcia czy ciekawe inicjatywy):

Udało mi się znacznie przedłużyć swój pobyt w Instytucie Historii i Archiwistyki  i tak trwa on już 20 lat (stan na rok 2021). Interesuję się historią w szerokim rozumieniu tego słowa, ale szczególnie starożytnością i wczesnym średniowieczem. Jestem historykiem, absolwentem naszego Instytutu oraz filologiem klasycznym (studia filologiczne na UJ). Chyba mogę nazwać siebie miłośnikiem antyku. Uważam, że każda kolejna epoka w naszym kręgu kulturowym budowała na fundamencie starożytnym, a ilekroć o tym zapominamy, stajemy się ubożsi. Badawczo zajmuje się wieloaspektowo okresem późnego antyku – relacjami rzymsko-barbarzyńskimi w tym okresie, literaturą panegiryczną (i nie tylko), historią Kościoła. Jako filolog jestem również autorem tłumaczeń na język polski z łaciny oraz greki.

SYBIRACY

Nie mogę pominąć również badań dotyczących przymusowych migracji. Jeszcze jako student, w czasach które giną już w pomroce dziejów, podczas obozów naukowych, przemierzałem polskie miasta i wsie i przeprowadzałem rozmowy z osobami, które zmuszone zostały do opuszczenia swoich domów i emigracji. We współpracy z CDZWiP od lat zajmuje się problematyką polskich Sybiraków. Byłem członkiem wielu misji naukowych w Polsce                 i zagranicą, przeprowadzałem wywiady, archiwizowałem artefakty, odbudowywałem cmentarze – Sybiracy stali się ważną częścią mojego życia i pracy naukowej. Rozmowy z nimi pozwoliły mi lepiej docenić w jak szczęśliwych czasach żyję i jak niewiele poważnych problemów mnie dotyka – za to będę im zawsze wdzięczny.

Dydaktyka zajmuje niezwykle ważne miejsce w mojej działalności. Poza tym, że jestem „Panem od łaciny” i męczę już od lat Państwa Studentów deklinacjami, koniugacjami i wszelkimi innymi zagadnieniami związanymi z językiem łacińskim, to również staram się, aby kultura starożytna i łacina trafiły do jak najszerszego grona odbiorców. Udaje się to dzięki kanałowi na You Tube, który na ten moment ma prawie 500 subskrybentów oraz sporo ponad 100 000 wyświetleń – a obiecuję, że nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa w tej sprawie. Jak Kierownik Ośrodka Dokumentacji Filmowej Nauki Polskiej staram się przedstawiać wielkich naukowców szerszej publiczności, również wykorzystując kanał na You Tube. Jestem także członkiem Zarządu i współzałożycielem Stowarzyszenia Historyków Starożytności, które zajmuje się również szeroko rozumianym propagowaniem wiedzy o antyku (choć nie tylko tym). Jestem także członkiem Komisji Bizantynologicznej PTH oraz Komisji Filologii Klasycznej PAU. W ramach propagowania nauki warto również wspomnieć o projektach filmowych realizowanych z profesorem Hubertem Chudzio – filmy Action Saybush oraz Paphos Agora Project to efekty również mojej pracy (scenariusz, montaż, częściowo zdjęcia).

Hobby/pasja: Tu mógłbym się szeroko rozpisywać, ponieważ gdybym tylko miał więcej czasu… Zasadniczo jestem osobą bardzo ciekawą świata więc nie jest dziwne, że sporo rzeczy mnie interesuje i stało się moim hobby w różnych momentach życia. Przez całe lata wyczynowo uprawiałem piłkę kopaną, a na zielonej trawie spędziłem pół życia (dziś już tylko w ramach rozgrywek oldbojów). Wszelkie inne aktywności sportowe również nie są mi obce, co stanie się prawdopodobnie przyczyną mojego kalectwa w niedługim już czasie. Bardzo lubię nurkować, a Zakrzówek uważam za jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, choć z braku czasu od kilku lat poziom Divemaster czeka na zdobycie. Kocham podróże, zwłaszcza na Bałkany, szczególnie do mojej umiłowanej Hellady, którą zjeździłem chyba lepiej niż Polskę (co nie jest dla mnie powodem do dumy i postaram się to zmienić w przyszłości). Uwielbiam gry planszowe i klocki LEGO (odkurzenie tego ostatniego zainteresowania zawdzięczam moim dzieciom).

Moja rada dla kandydatów i studentów podejmujących i odbywających studia w Instytucie Historii i Archiwistyki: Pielęgnujcie swoją pasję i podążajcie za nią.