Przejdź do treściArchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

(studia stacjonarne oraz niestacjonarne I i II stopnia)

 

 

Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe to: archiwista, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją, koordynator czynności kancelaryjnych, infobroker.

Nasi absolwenci są przygotowani do zarządzania dokumentacją w instytucjach państwowych i samorządowych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych oraz innych jednostkach organizacyjnych. Są też archiwistami mogącymi podjąć zatrudnienie w archiwach państwowych, kościelnych, bieżących i prywatnych. Zdobywają umiejętności obsługi systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją i innych systemów teleinformatycznych służących do obsługi biurowości oraz tworzenia i zarządzania bazami danych. Zdobywają wiedzę jak wyszukiwać, oceniać, selekcjonować, przetwarzać i udostępniać informacje w kontekście historyczno-archiwalnym oraz w realiach współczesnej biurowości.

Atuty kierunku

Stawiamy na praktyczną naukę:

 • obsługi elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją funkcjonujących w urzędach
  profesjonalnego wyszukiwania informacji w oparciu o zasoby archiwów tradycyjnych, jak i sieci intranetowej, baz danych czy archiwów cyfrowych
 • zasad gromadzenia, przecho­wy­wania, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji elektronicznej i tradycyjnej
 • zarządzania dokumentacją tradycyjną (aktową i nieaktową).

Dysponujemy nowoczesnymi salami komputerowymi i doskonale zaopatrzoną biblioteką instytutową.

Co nas wyróżnia

 • posiadamy licencję na korzystanie w celach dydaktycznych z systemu EZD PUW, używanego obecnie w urzędach administracji i samorządu
 • obowiązkowy studencki objazd naukowy po archiwach
 • nasz program studiów wielokrotnie konsultowaliśmy i dostosowaliśmy do oczekiwań potencjalnych pracodawców naszych absolwentów

Jeśli interesują Cię studia:

 • stacjonarne I stopnia
 • stacjonarne II stopnia
 • niestacjonarne I stopnia
 • niestacjonarne II stopnia


ZADAJ PYTANIE

FACEBOOK