Przejdź do treści

Beata Kukla

Imię i nazwisko (nazwisko na dyplomie): Beata Kukla

Kierunek studiów: Turystyka Historyczna i Dziedzictwo Kulturowe

Tryb studiów: stacjonarne

Rok ukończenia studiów: 2020 r.

Tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora, data obrony:

Praca magisterska obroniona z wyróżnieniem pt.: „Arteterapia a turystyka. Potencjał terapeutycznych wystaw sztuki na przykładzie Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie”, promotor: prof. dr hab. Bożena Popiołek (07.07.2020 r.).

Praca licencjacka: „Szlak krajoznawczy im. Leopolda Węgrzynowicza w Beskidzie Wyspowym. Zagospodarowanie turystyczne szlaku i metody jego promocji”, promotor dr Urszula Kicińska (13.06.2018 r.)

Przynależność do Koła naukowego lub innych organizacji studenckich: Studenckie Koło Naukowe Historyków i Archiwistów im. Joachima Lelewela Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wolontariat w Małopolskim Instytucie Kultury.

Praca zawodowa (w tym ważne osiągnięcia czy ciekawe inicjatywy): Już w trakcie studiów podejmowałam pracę w krakowskich instytucjach kultury. Początkowo był to Zamek Królewski na Wawelu, następnie Muzeum Inżynierii Miejskiej, w którym pracuje od trzech lat. Jestem przewodnikiem i edukatorem. Prowadzę lekcje muzealne, warsztaty dla dzieci i młodzieży. Studia utwierdziły mnie w przekonaniu, że praca z ludźmi i przekazywanie wiedzy jest właśnie tym, co chcę robić w życiu. Z uwagi na nowatorski i intrygujący temat pracy magisterskiej, który wywołał duże zainteresowanie, już wkrótce mój artykuł pt.: ,,Innowacyjny projekt muzealny – darmowa wystawa edukacyjna „Uważaj na głowę” w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie” będzie opublikowany w naukowym roczniku „Edukacja-Kultura-Społeczeństwo” Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Kontynuuję swoją edukację i niebawem zawodowo będę terapeutą zajęciowym, ze specjalizacją w arteterapii.

Hobby/pasja:

Jestem osobą empatyczną, dlatego lubię angażować się w różnego rodzaju wolontariaty, wielokrotnie byłam wolontariuszem Szlachetnej Paczki oraz tutorem w Akademii Przyszłości. Uważam, że taka aktywność uwrażliwia nas na potrzeby innych oraz uczy pokory. Interesuję się także edukacją kreatywną, muzealnictwem oraz sztuką Art Brut mającą działanie terapeutyczne. Dużą radość sprawiają mi także podróże niskobudżetowe z przyjaciółmi.

Moja rada dla kandydatów i studentów podejmujących i odbywających studia w Instytucie Historii i Archiwistyki:

Trzeba być odważnym i angażować się w różnego rodzaju projekty, warsztaty, wolontariaty. Studia, w pewnym stopniu weryfikują w jakim kierunku zawodowym pójdziemy. Dlatego warto zdobywać doświadczenie i weryfikować co się nam podoba i w czym czujemy się pewnie.