Przejdź do treści

Bohdan Kurysh

Imię i nazwisko (nazwisko na dyplomie):  Bohdan Kurysh

Kierunek studiów: Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Tryb studiów: dzienny

Rok ukończenia studiów: 2020 r.

Tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora, data obrony: „Stanisławów w XIX i na początku XX wieku. Projekt wirtualnego szlaku turystycznego z wykorzystaniem historycznych obiektów architektonicznych”, promotor dr Urszula Kicińska, 07.07. 2020 r.

Przynależność do Koła naukowego lub innych organizacji studenckich: –

Praca zawodowa (w tym ważne osiągnięcia czy ciekawe inicjatywy): Dział HR w PepsiCo

Hobby/pasja: Historia sztuki, filozofia

Moja rada dla kandydatów i studentów podejmujących i odbywających studia w Instytucie Historii i Archiwistyki: Cytując Marka Aureliusza „Polub twoją pracę, nawet gdyby była mało znacząca i odpoczywaj przy niej”. 🙂

Poszedłem na studia na Uniwersytet Pedagogiczny głównie ze względu na ciekawą nazwę kierunku – Turystyka Historyczna i Dziedzictwo Kulturowe. Okazało się, że warto było, ponieważ w trakcie studiów nauczyłem się dużo ważnych i praktycznych rzeczy, a także poznałem np. historię sztuki, historię religii. Te studia umożliwiły mi też odbycie praktyk w Muzeum Narodowym w Krakowie. Później dzięki tym praktykom znalazłem pracę w innym muzeum. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, bardzo miło wspominam ten czas i wszystkich ludzi, których spotkałem podczas studiów i dziękuję wszystkim za pomoc. Czasami nie było lekko, ale zawsze mogłem na kimś polegać – na kolegach i koleżankach, oraz na nauczycielach.