Przejdź do treści

Nowości wydawnicze

Res Gestae

Czasopismo historyczne 2018 nr 7 Res Gestae. Czasopismo Historyczne” stanowi kontynuację publikowanych w latach 2001-2014 „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”. Obszerne pismo zawiera teksty poświęcone rozmaitym problemom badawczym, od...