Przejdź do treści

Nowości wydawnicze

Res Gestae

Czasopismo historyczne 2018 nr 7 Res Gestae. Czasopismo Historyczne” stanowi kontynuację publikowanych w latach 2001-2014 „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”. Obszerne pismo zawiera teksty poświęcone rozmaitym problemom badawczym, od...

U podstaw pedagogiki pamięci Auschwitz i Holokaustu

red. Agata Czajkowska, Piotr Trojański „U podstaw pedagogiki pamięci Auschwitz i Holokaustu” to zbiór artykułów autorstwa polskich badaczy zajmujących się szeroko rozumianą edukacją prowadzoną bezpośrednio w miejscach pamięci, ale także...

W kręgu patronatu kobiecego w XVII–XVIII wieku

red. Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby   Autorzy określili specyfikę i formy patronatu w dobie nowożytnej, a także scharakteryzowali złożone relacje nawiązywane i utrzymywane przez kobiety z...