Cracoviana – miasto i region w turystyce

CRACOVIANA– miasto i region w turystyce

(2-semestralne) studia podyplomowe

Rodzaj studiów: 2-semestralne studia podyplomowe

Miejsce realizacji zajęć:  Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz obiekty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Dokładne informacje dotyczące studiów, w tym programu, rejestracji i opłat  znajdą Państwo TUTAJ>>>

Charakterystyka studiów:

Podyplomowe studia „Cracoviana – miasto i region w turystyce” są ukierunkowane na wszechstronny rozwój słuchaczy.  Umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski oraz praktycznych umiejętności, niezbędnych do podejmowania działań związanych z organizacją i obsługą ruchu turystycznego.
Na atrakcyjny program studiów składają się zajęcia kursowe przybliżające najważniejsze zagadnienia z zakresu dziejów oraz szeroko pojętej kultury duchowej i materialnej Krakowa oraz Małopolski, w tym fenomen Galicji, Kazimierza i Nowej Huty. Ponadto w programie studiów znajdują się bloki tematyczne prezentujące muzea Krakowa i elementy metodyki muzealnej. Zajęcie te będą prowadzone w oparciu o cenny zasób krakowskich muzealiów. Istotny blok tematyczny dotyczy turystyki biznesowej oraz  turystyki miejskiej, w tym jej nowoczesnych form, organizacji imprez turystycznych w mieście, promocji produktu turystycznego, szlaków turystycznych, a także metodyki pilotażu i przewodnictwa turystycznego.

Artykuł prasowy prezentujący charakterystykę studiów podyplomowych „Cracoviana – miasto i region w turystyce”

Dokładny plan studiów

Dla kogo przeznaczone są studia:

dla absolwentów wyższych uczelni z tytułem licencjata lub magistra, którzy ukończyli dowolny kierunek studiów.
Studia  są adresowane do osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy na temat przeszłości, współczesności oraz perspektyw rozwoju Krakowa i regionu Małopolski. W szczególności oferta jest kierowana do nauczycieli, realizujących program dziedzictwa kulturowego, miłośników Krakowa i lokalnej tradycji, przewodników turystycznych, muzealników, bibliotekarzy, a także pracowników innych instytucji kulturalnych, urzędników administracji samorządowej, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, członków stowarzyszeń użyteczności publicznej, animatorów kultury, osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o obiekty będące elementem dziedzictwa kulturowego.

Czas trwania studiów:

Dwa semestry.

Studia składają się z 22 przedmiotów kursowych oraz konsultacji dyplomowych, w sumie 385 godzin dydaktycznych.

Warunki ukończenia: aktywny udział w zajęciach i przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora.

Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub wyższych magisterskich

Limit przyjęć : 40 osób
Studia zostaną uruchomione w momencie zrekrutowania min. 15 osób

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna

Miejsce składania dokumentów:
Centrum Doskonalenia Kompetencji, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III

 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna

Miejsce składania dokumentów:
Centrum Doskonalenia Kompetencji, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III

Dodatkowych informacji udzielają:
Kierownik Studiów Podyplomowych Cracoviana
dr Marcin Gadocha:
email:bbielaszka@up.krakow.pl
tel. kom. +48 798 062 815
Sekretariat Instytutu Historii:
email: historia@up.krakow.pl
tel. +48 (012) 662-61-82


Media o studiach „Cracoviana”

Cracoviana – nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym
Radiokrakow.pl: 15.03.2017.

Plebiscyt na Wyczyn Tygodnia. Wyniki
Radiokrakow.pl, 17.03. 2017.

Studenci będą studiować Kraków. Na ulicach…
Dziennik Polski: 23.06. 2016.

Kraków wart jest i mszy, i studiów o swoich dziejach
Dziennik Polski: 31.05.2016