Przejdź do treści

Pracownicy emerytowani

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
dr hab. prof. UP Andrzej Essen
prof. dr hab. Stanisław Grzybowski
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
prof. dr hab. Andrzej Kastory
prof. dr hab. Feliks Kiryk
dr Henryk Kotarski
prof. dr hab. Franciszek Leśniak
dr Janina Mazur
dr Czesław Michalski
prof. dr hab. Ludwik Mroczka
dr Anna Paciorek
dr hab. prof. UP Krzysztof Polek
prof. dr hab. Andrzej Leon Sowa
dr Agnieszka Winiarska
dr Jerzy Zawistowski
prof. dr hab. Henryk Żaliński

 

Pracownicy administracyjni:

Anna Kardas