Przejdź do treści

Pracownicy emerytowani

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr hab. prof. UP Andrzej Essen

prof. dr hab. Stanisław Grzybowski

prof. dr hab. Andrzej Kastory

prof. dr hab. Feliks Kiryk

dr Henryk Kotarski

dr Janina Mazur

dr Czesław Michalski

prof. dr hab. Ludwik Mroczka

dr Anna Paciorek

prof. dr hab. Andrzej Leon Sowa

dr Agnieszka Winiarska

dr Jerzy Zawistowski

prof. dr hab. Henryk Żaliński

 

Pracownicy administracyjni:

Anna Kardas