Przejdź do treści

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) – Krok po kroku

JAK TO ZROBIĆ:

  • napisz podanie do Zastępcy Dyrektora dr Doroty Drzewieckiej z prośbą
    o przyznanie IOS, [wzór podania do pobraniaPodanie-o-indywidualną-organizację-1-3.docx (live.com)],
  • uzasadnij swoją prośbę [np. praca na pełen etat, nieuruchomienie studiów w trybie, na który aplikowano],
  • wyszczególnij kursy, które będziesz realizował w trybie IOS, [kursy i nazwiska prowadzących znajdziesz na stornie ihia.up.krakow.pl, w zakładce rozkłady zajęć],
  • ustal warunki zaliczenia z prowadzącymi zajęcia, dla których chcesz coś zmieniać w organizacji, [z wykładowcami można kontaktować się drogą mailową, w trakcie dyżuru lub za pośrednictwem MS Teams],
  • zbierz podpisy osób prowadzących pod ustalonymi warunkami (można także dołączyć email od wykładowcy z informacją o ustaleniach dotyczących realizacji kursu) i oddaj podanie do Centrum Obsługi Studenta. Podania można składać osobiście lub drogą e-mail (własnoręcznie podpisany skan podania).

 

Pamiętaj, by formalności związane z IOS załatwić niezwłocznie po rozpoczęciu roku akademickiego. To znacznie ułatwi tok studiowania!