Przejdź do treści

Rada Instytutu Historii i Archiwistyki

Członkowie Rady Instytutu Historii i Archiwistyki

kadencja 1 IX 2020 r. – 31 VIII 2024 r.

 

 1. dr hab. prof. UP   Józef Brynkus
 2. dr hab. prof. UP Agnieszka Chłosta-Sikorska
 3. dr hab. prof. UP Hubert Chudzio
 4. dr hab. prof. UP Jerzy Ciecieląg
 5. dr hab. prof. UP Halina Dudała
 6. dr hab. prof. UP Marek Herma
 7. dr hab. prof. UP Urszula Kicińska
 8. dr hab. Wiktoria Kudela-Świątek
 9. prof. dr hab. Zdzisław Noga
 10. dr. hab. Anna Penkała-Jastrzębska
 11. prof. dr hab. Bożena Popiołek
 12. prof. dr hab. Jerzy Rajman
 13. prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka
 14. dr hab. prof. UP Małgorzata Świder
 15. dr hab. prof. UP Piotr Trojański
 16. prof. dr hab. Marek Wilczyński
 17. prof. dr hab. Mariusz Wołos
 18. dr hab. prof. UP Mateusz Wyżga
 19. dr hab. prof. UP Anna Zapalec
 1. dr Mateusz Drozdowski
 2. dr Dorota Drzewiecka
 3. dr Marcin Gadocha
 4. mgr Joanna Kołodziejczyk
 5. dr Hubert Mazur
 6. dr Konrad Meus
 7. dr Adrian Szopa
 8. mgr Maria Wierzbiak
 9. dr Dorota Żurek

 

Przedstawiciele studentów, doktorantów,  prezesi Kół Naukowych:

 1. mgr Anna Gucwa
 2. mgr Aneta Bąk
 3. mgr Zbigniew Razowski
 4. Tatiana Midura
 5. Hubert Janik
 6. Kinga Mizgała
 7. Klaudia Bubelska
 8. Monika Longa