Przejdź do treści

Rada Instytutu Historii i Archiwistyki

Członkowie Rady Instytutu Historii i Archiwistyki

kadencja 1 IX 2020 r. – 31 VIII 2024 r.

 

 1. dr hab. prof. UP   Józef Brynkus
 2. dr hab. prof. UP Agnieszka Chłosta-Sikorska
 3. dr hab. prof. UP Hubert Chudzio
 4. dr hab. prof. UP Jerzy Ciecieląg
 5. dr hab. prof. UP Halina Dudała
 6. dr hab. prof. UP Marek Herma
 7. dr hab. Urszula Kicińska
 8. prof. dr hab. Zdzisław Noga
 9. prof. dr hab. Bożena Popiołek
 10. prof. dr hab. Jerzy Rajman
 11. prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka
 12. dr hab. prof. UP Małgorzata Świder
 13. dr hab. prof. UP Piotr Trojański
 14. prof. dr hab. Marek Wilczyński
 15. prof. dr hab. Mariusz Wołos
 16. dr hab. prof. UP Mateusz Wyżga
 17. dr hab. prof. UP Anna Zapalec
 1. dr Mateusz Drozdowski
 2. dr Dorota Drzewiecka
 3. dr Marcin Gadocha
 4. mgr Joanna Kołodziejczyk
 5. dr Hubert Mazur
 6. dr Konrad Meus
 7. dr Adrian Szopa
 8. mgr Maria Wierzbiak
 9. dr Dorota Żurek

 

Przedstawiciele studentów, doktorantów,  prezesi Kół Naukowych:

 1. mgr Anna Gucwa
 2. mgr Aneta Bąk
 3. mgr Zbigniew Razowski
 4. Tatiana Midura
 5. Hubert Janik
 6. Kinga Mizgała
 7. Klaudia Bubelska
 8. Monika Longa