Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów – niestacjonarne – I stopnia – Historia

2022/2023

Plik Opis
doc semestr I Antropologia przestrzeni - starożytność
doc semestr I Archeologia ziem polskich
doc semestr I Dziedzictwo kulturowe Polski
doc semestr I Historia starożytna
doc semestr I Język łaciński i kultura świata antycznego 1
doc semestr I Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce - historia i współczesność
doc semestr I Społeczeństwo i gospodarka antyku
doc semestr I Wykład monograficzny (starożytność)
doc semestr I Zmiany cywilizacyjne w starożytności
doc semestr II Historia średniowieczna Polski
doc semestr II Historia średniowieczna powszechna
doc semestr II Język łaciński i kultura świata antycznego 2
doc semestr II Lektorat języka angielskiego B2-1
doc semestr II Nauki pomocnicze historii średniowiecznej i nowożytnej
doc Semestr II Społeczeństwo i gospodarka średniowieczna
doc semestr II Wybrane aspekty kultury i duchowości średniowiecza
doc semestr II Wycieczka dydaktyczna po Krakowie
doc Semestr II Zmiany cywilizacyjne w średniowieczu
doc semestr III Historia duchowości nowożytnej
doc semestr III Historia Krakowa (nowożytność)
doc Semestr III Historia nowożytna Polski
doc semestr III Historia nowożytna powszechna
doc semestr III Język łaciński i kultura świata antycznego 3
doc semestr III Lektorat języka angielskiego B2-2
doc semestr III Społeczeństwo i gospodarka epoki nowożytnej
doc semestr III Wykład monograficzny (nowożytność)
doc semestr III Zmiany cywilizacyjne w nowożytności
doc semestr III-V Dydaktyka historii w szkole podstawowej - teoria i praktyka
pdf semestr IV Dydaktyka ogólna
doc semestr IV Lektorat języka angielskiego B2-3
doc semestr IV Wykład monograficzny (XIX w.)
doc semestr IV-VI Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej - teoria i praktyka
doc semestr V Edukacja medialna i środki masowego przekazu
doc semestr V Historia Polski XX w. do 1945 r.
doc semestr V Media w edukacji społecznej
doc semestr V Problemy współczesnego świata
doc semestr V Prosemnarium dydaktyczne
doc semestr V Seminarium dyplomowe
doc semestr V Społeczeństwo i gospodarka XX i XXI w.
doc semestr V Współczesne systemy polityczne
doc semestr VI Historia Polski XX w. po 1945 r.
doc semestr VI Historia powszechna XX w. po 1945 r.
doc semestr VI Media w edukacji historycznej
doc semestr VI Nauczyciel w systemie oświaty-organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego
doc semestr VI Pedagogika miejsc pamięci
doc semestr VI Seminarium dyplomowe
doc semestr VI Wybrane zagadnienia cywilizacji XX w.
doc semestr VI Wykład monograficzny (XX w.)