Przejdź do treści

Karty kursów – stacjonarne – I stopnia – archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

2021/2022

Plik Opis
doc semestr I Dokumenty świata antycznego
doc semestr I Historia Polski w średniowieczu
doc semestr I Internet jako narzędzie pracy infobrokera
doc semestr I Rozwój form kancelaryjnych
doc semestr I Ustrój i administracja Polski do końca XV w_
doc semestr I Wstęp do archiwistyki
doc semestr I Wstęp do infobrokeringu
doc semestr I Wstęp do zarządzania dokumentacją
doc semestr I Źródłoznawstwo (średniowiecze)
doc semestr II Dzieje prasy do XVIII w_
doc semestr II Historia Polski XVI-XVIII w_
doc semestr II Podstawy genealogii
doc semestr II Podstawy paleografii i neografii łacińskiej
doc semestr II Profesjonalne wyszukiwanie informacji
doc semestr II Statystyka opisowa
doc semestr II Ustrój i administracja Polski XVI-XVIII w_
doc semestr II Współczesna kancelaria
doc semestr II Źródłoznawstwo nowożytne
doc semestr III Archiwa rodzinne
doc semestr III Archiwoznawstwo
doc semestr III Demografia historyczna
doc semestr III Dostęp do informacji publicznej
doc semestr III Historia Polski XIX w.
doc semestr III Informatyzacja państwa
doc semestr III Międzynarodowe bazy danych w biznesie
doc semestr III Rodzaje współczesnej dokumentacji
doc semestr III Teoria archiwalna
doc semestr III Ustrój i administracja ziem polskich i Polski w XIX i XX wieku
doc semestr III Współczesne archiwa bieżące
doc semestr III Źródłoznawstwo XIX wieku
doc semestr IV Elementy ekonomii i statystyki na potrzeby działalności infobrokerskiej
doc semestr IV Historia Polski XX w_
doc semestr IV Objazd naukowy
doc semestr IV Organizacja archiwów polskich
doc semestr IV Podstawy neografii rosyjskiej
doc semestr IV Proseminarium (dr Drzewiecki)
doc semestr IV Systemy wyszukiwania informacji
doc semestr IV Źródłoznawstwo XX w
doc semestr V Archiwa i biblioteki cyfrowe
doc semestr V Elektroniczne zarządzanie dokumentacją cz. 1
doc semestr V Formy prezentowania informacji w działalności infobrokerskiej
doc semestr V Historia prasy polskiej do 1918 r_
doc Semestr V Historia prasy polskiej po 1918 r_
doc semestr V Komputeryzacja i informatyzacja archiwów
doc semestr V Konwersatorium archiwistyczne
doc Semestr V Samorząd terytorialny we współczesnej Polsce
doc semestr V Zarządzanie dokumentacją aktową i nieaktową
doc semestr VI Archiwa i biblioteki polskie za granicą
doc semestr VI Digitalizacja materiałów archiwalnych
doc semestr VI Elektroniczne zarządzanie dokumentacją cz. 2
doc semestr VI Wstęp do edytorstwa źródeł historycznych do k. XVIII w.
doc semestr V-VI Seminarium dyplomowe (dr Drzewiecki)
doc semestr V-VI Seminarium dyplomowe (dr Mazur)