Przejdź do treści

Karty kursów – stacjonarne – I stopnia – historia

2021/2022

Plik Opis
doc semestr I Antropologia przestrzeni starożytność
doc semestr I Archeologia ziem polskich
doc semestr I Dziedzictwo kulturowe Polski
doc semestr I Historia starożytna
doc semestr I Język łaciński i kultura świata antycznego 1
doc semestr I Mniejszosci narodowe i etniczne w Polsce-historia i wspolczesność
doc semestr I Społeczeństwo i gospodarka antyku
doc semestr I Wstęp do badań historycznych
doc semestr I Zmiany cywilizacyjne w starożytności
doc semestr II Historia Krakowa (średniowiecze)
doc semestr II Historia średniowieczna Polski
doc semestr II Historia średniowieczna powszechna
doc semestr II Język łaciński i kultura świata antycznego 2
doc semestr II Społeczeństwo i gospodarka średniowieczna
doc semestr II Wybrane aspekty kultury i duchowości średniowiecza
doc semestr II Wyjazd dydaktyczny
doc semestr II Wykład monograficzny (średniowiecze)
doc semestr II Zmiany cywilizacyjne w średniowieczu
doc semestr III Dydaktyka historii w szkole podstawowej - teoria i praktyka
doc semestr III Historia duchowości nowożytnej
doc semestr III Historia Krakowa
doc semestr III Historia nowożytna Polski
doc semestr III Historia powszechna nowożytna
doc semestr III Język łaciński i kultura świata antycznego 3
doc semestr III Wybrane zagadnienia cywilziacji nowożytnej
doc semestr III Wykład monograficzny (nowożytność)
doc semestr IV Metodyka badań naukowych w zakresie historii średniowiecznej i nowożytnej
doc semestr IV Społeczeństwo i gospodarka XIX wieku
doc semestr V Historia Krakowa XX w.
doc semestr V Historia Polski do 1945
doc semestr V Historia powszechna XX w. do 1945 r.
doc semestr V Media w edukacji społecznej
doc semestr V Seminarium dyplomowe (historia najnowsza)
doc semestr V Społeczeństwo i gospodarka w XX wieku
doc semestr V Zmiany cywilizacyjne w XX w.
doc semestr VI Dzieje integracji europejskiej
doc semestr VI Historia Polski XX w. po 1945 r.
doc semestr VI Historia powszechna XX w. po 1945 r.
doc semestr VI Historia wojskowości i bezpieczeństwa międzynarodowego w XX i XXI w.
doc semestr VI Pedagogika miejsc pamięci
doc semestr VI Wykład monograficzny (XX w.)