Przejdź do treści

Karty kursów – stacjonarne – I stopnia – Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

2021/2022

Plik Opis
doc semestr I Archeoturystyka
doc semestr I Elementy języka łacińskiego i kultury antycznej
doc semestr I geografia historyczna
doc semestr I Historia architektury i urbanistyki
doc semestr I Historia odkryć geograficznych
doc semestr I Historia odkryć geograficznych
doc semestr I Historia podróży i podróżowania
doc semestr I Historia starożytna
doc semestr I Historia-starożytna
doc semestr I Historia-życia-codziennego-w-starożytności-1
doc semestr I Interpretacja-dziedzictwa
doc semestr I Metodyka pracy badawczej
doc semestr I obsługa ruchu turystycznego
doc semestr I Regiony turystyczne świata
doc semestr I styloznawstwo
doc Semestr I Tozsamość - Mniejszosci etniczne, narodowe i kulturowe w Polsce - I stop_
doc semestr I Wprowadzenie do turystyki historycznej i kulturowej
doc Semestr II Historia architektury i urbanistyki w średniowieczu
doc semestr II Historia Krakowa średniowiecznego
doc semestr II historia średniowiecza
doc semestr II Historia-średniowieczna-powszechna
doc semestr II Historyczne szlaki turystyczne
doc semestr II metodyka projektowania tras turystycznych
doc semestr II podstawy prawa turystycznego i ubezp.
doc semestr II, Edukacja muzealna – metodyka i programowanie
doc semestr III Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej
doc Semestr III Dzieje-kultury-na-ziemiach-polskich
doc semestr III Elementy-przedsiębiorczości-
doc Semestr III Estetyka-nowożytna-wybrane-elementy-historii-kultury-i-sztuki_I_stopień
doc Semestr III Historia architektury i urbanistyki nowożytnej
doc semestr III Historia nowożytna konwersatoria
doc Semestr III Historia nowożytna Polski
doc semestr III język obcy w turystyce
doc semestr III metodyka organizacji imprez turystycznych
doc semestr III metodyka pilotażu i przewodnictwa
doc semestr III systemy rezerwacyjne w turystyce
doc semestr III Zasoby i walory turystyczne miasta
doc Semestr IV Historia pokarmów - turystyka kulinarna
doc semestr IV Język obcy w turystyce
doc semestr IV Krajoznastwo i edukacja regionalna
doc Semestr IV Kultura i tradycja dawnych Kresów Wschodnich
doc semestr IV Miasto-i-ludzie-w-epoce-nowozytnej
doc semestr IV Turystyka-religijna-i-pielgrzymkowa-w-Europie-i-świecie
doc semestr V Historia Krakowa XX w_
doc semestr V Historia Polski XX w. (do 1945 r.)
doc semestr V Historia powszechna XX wieku do 1945 r.
doc semestr V Historia powszechna XX wieku do 1945 r_
doc semestr V Historia urbanistyki i architektury XIX i XX
doc semestr V Instytucje-i-regulacje-prawne-ochrony-dóbr-kultury_I_stopień
doc semestr V Miasta i przestrzeń miejska aglomeracja przemysłowa XIX - XXw_
doc semestr V Nowa estetyka wybrane elementy historii kultury i sztuki XIX-i-XX-w
doc semestr V Obiekty dziedzictwa kulturowego UNESCO
doc semestr V Podstawy Muzealnictwa
doc semestr V Seminarium dyplomowe THiDK
doc semestr V Seminarium Dyplomowe
doc semestr V Turystyka militarna i tanatoturystyka (cmentarze i miejsca pamięci)
doc semestr V Turystyka postindustrialna
doc semestr VI Innowacyjne formy wykorzystania atrakcji turystycznych
doc semestr VI Historia współczesna Polski po 1945
doc semestr VI Historia współczesna powszechna po 1945 r.
doc semestr VI Język obcy w turystyce
doc semestr VI Marketing-usług-turystycznych
doc semestr VI Najnowsze trendy w sztuce współczesnej
doc semestr VI Organizacja podróży edukacyjnych i tematycznych
doc Semestr VI Pedagogika miejsc pamieci
doc semestr VI Seminarium dyplomowe
doc semestr VI Zarządzanie turystyka i przedsiębiorstwem turystycznym