Przejdź do treści

Karty kursów – stacjonarne – II stopnia – archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

2021/2022

Plik Opis
doc semestr I Budowa baz danych
doc semestr I E-administracja
doc semestr I Historia społeczna i gospodarcza Polski do k. XVIII w_
doc semestr I Metodyka gromadzenia zasobu archiwalnego
doc semestr I Metodyka przechowywania i zabezpieczania dokumentacji
doc semestr I Organizacja pracy we współczesnej kancelarii
doc semestr I Paleografia i neografia łacińska
doc semestr I Paleografia ruska i neografia rosyjska
doc semestr II Archiwa dokumentacji specjalnej na świecie
doc semestr II Edytorstwo źródeł historycznych do końca XVIII w.
doc semestr II Kancelarie, archiwa i dokumentacja Kościołów protestanckich oraz związków wyznaniowych
doc semestr II Kultura dokumentacyjna
doc semestr II Objazd naukowy po archiwach polskich lub
doc semestr II Zarządzanie dokumentacją na przedpolu archiwalnym
doc semestr III Apostolskie Archiwum Watykańskie
doc semestr III Historia społeczna i gospodarcza Polski i ziem polskich w XIX-XXI w_
doc semestr III Komunikacja społeczna i PR w instytucjach
doc semestr III Metodyka opracowania dokumentacji niaktowej
doc semestr III Ocena jakości informacji
doc semestr III Opis archiwalny
doc semestr III Systemy EZD
doc semestr III Translatorium z j. nowożytnego
doc semestr I-II Warsztat badawczy (prof. Dudała)
doc semestr IV Analiza i wizualizacja danych
doc semestr IV Elektroniczne przedpole archiwalne
doc semestr IV Historia polityczna Polski po 1945 r_
doc semestr IV Metodyka opracowania archiwów prywatnych
doc semestr IV Metodyka udostępniania dokumentacji
doc semestr IV Potrzeby i zachowania informacyjne
doc semestr IV Promocja archiwów
doc semestr IV Rozproszone dziedzictwo archiw