Przejdź do treści

Kierunkowe Rady Programowe ds. Jakości Kształcenia

HISTORIA

a)      Przewodniczący

dr Krzysztof Kloc

b)      Członkowie

dr hab. prof. UP Józef Brynkus, dr Lucyna Kudła

c)      przedstawiciel studentów

d)      przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (w razie potrzeby)

 

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

a)      Przewodniczący

dr Bartosz Drzewiecki

b)      członkowie:

dr Bartosz Ogórek, dr Magdalena Niedźwiedzka

c)      przedstawiciel studentów

d)      przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (w razie potrzeby)

 

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

a)      Przewodnicząca

dr Anna Penkała-Jastrzębska

b)      członkowie:

dr Michał Niezabitowski, dr Jarosław Pietrzak

c)      przedstawiciel studentów

d)      przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (w razie potrzeby)

 

STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE

a)      Przewodnicząca

dr hab. prof. UP Małgorzata Świder

b)      członkowie

dr hab. Anna Zapalec prof. UP, dr hab. Isabel Röskau-Rydel prof. UP, prof. dr hab. Jan Rydel, prof. dr hab. Roman Kochnowski, dr Piotr Puchalski

c)      przedstawiciel Uniwersytetu Karola w Pradze

d)      przedstawiciel studentów

e)      przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (w razie potrzeby)