Przejdź do treści

Monika Zemła-Kamasińska

Imię i nazwisko (nazwisko na dyplomie):

Monika Zemła (teraz Zemła-Kamisińska)

Kierunek studiów: Historia

Tryb studiów: stacjonarne

Rok ukończenia studiów: 2017

Tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora, data obrony: „Polacy w rumuńskiej Kaczyce. Wierzenia, tradycja i obrzędowość.”, promotor prof. Kazimierz Karolczak, promotor pomocniczy dr Konrad Meus, data obrony: wrzesień 2017

Przynależność do Koła naukowego lub innych organizacji studenckich: Przynależność do Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Joachima Lelewela Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Wolontariat w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypedzeń i Przesiedleń UP

Praca zawodowa (w tym ważne osiągnięcia czy ciekawe inicjatywy): Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęłam studia doktoranckie w Instytucie Historii i Archiwistyki UP, które obecnie kontynuuję. Tematyka rozprawy doktorskiej wiąże się z pracą zawodową. W swoich badaniach zajmuje się działalnością Kiry Banasińskiej na rzecz polskich uchodźców w Indiach  w czasie II wojny światowej. Od 2019 r. pracuję w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie, zajmującym się profesjonalnym dokumentowaniem przymusowych migracji obywateli polskich na przestrzeni wieków. W ramach CDZWiP nagrywam notacje świadków historii, gromadzę materiały archiwalne, realizuję projekty naukowe m.in.: Zmierzch pokoleń-zapis notacji świadków historii w Małopolsce, Relacje źródłowe Sybiraków z województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pamięć Kresów wśród mieszkańców Gliwic , Szlak ucieczki z Auschwitz rtm. Witolda Pileckiego, Polacy w Serbii. Ostojicevo 2019-2020, publikuję oraz przygotowuję wystawy i filmy dokumentalne poświęcone losom Sybiraków. W swojej pracy mam możliwość poznania niezwykłych, zazwyczaj bardzo emocjonujących i trudnych historii Polaków. W 2020 r. otrzymałam stypendium Fundacji Lanckorońskich na wyjazd do Londynu.

Hobby/pasja: Czas wolny poświęcam na podróże i wychowanie szczeniaka Cane Corso, co nie jest łatwym zadaniem.

Moja rada dla kandydatów i studentów podejmujących i odbywających studia w Instytucie Historii i Archiwistyki: Bądź wytrwały – nie poddawaj się z byle błahego powodu.