Przejdź do treści

GRANTY REALIZOWANE W INSTYTUCIE HISTORII I ARCHIWISTYKI

Tytuł projektu: Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski w pierwszym okresie transformacji systemowej (1988-1991)

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2022/06/X/HS3/00760 

Kierownik projektu: dr Mateusz Drozdowski 

Czas trwania projektu: 2022-2023 


Tytuł projektu: Polityka zagraniczna Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec procesów dekolonizacyjnych w Afryce

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2021/05/X/HS3/00186

Kierownik projektu: dr Piotr Puchalski

Czas trwania projektu: 2021-2022


Tytuł projektu: Przejście płodności w Polsce międzywojennej

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2019/35/D/HS3/00721

Kierownik projektu: dr Bartosz Ogórek

Czas trwania projektu: 2020-2023


Tytuł projektu: Relacje ziemiaństwa polskiego i ziemiaństwa rosyjskiego w życiu codziennym w latach 1867–1917 na Ziemiach Zebranych

Działanie naukowe finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2018/02/X/HS3/03020
Kierownik projektu: dr Wiktoria Kudela-Świątek

Czas trwania projektu: 2019-2020


Tytuł projektu:  Atlas historyczny miast polskich. T. 1. Prusy Królewskie i Warmia, t. 3 Mazury,  t. 4 Śląsk, T. 5 Małopolska

  • Grant realizowany ze środków finansowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
    Czas trwania projektu: 2018-2023
    Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Noga

Tytuł projektu:  Rękopiśmienna mapa topograficzna Galicji Zachodniej z lat 1801-104 (tzw. mapa Heldensfelda) ze zbiorów Archiwum Wojennego w Wiedniu – polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne o charakterze regionalnym w zbiorach obcych

Grant realizowany ze środków finansowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Czas trwania projektu: 2018-2023
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Noga


Tytuł projektu:  Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Problematyka gospodarcza i społeczna, dzieje miast.

Grant realizowany ze środków finansowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Czas trwania projektu: 2017-2022
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Noga
Wykonawcy z IHiA UP im. KEN: Bartosz Drzewiecki, Bartosz Ogórek, Mateusz Wyżga, Dorota Żurek, Marcin Gadocha


Tytuł projektu: Przygotowanie opatrzonej wstępem oraz komentarzem historycznym bilingwicznej (w dwóch wersjach: grecko-angielskiej oraz grecko-polskiej) edycji dzieł „Historia Kościoła” Jana Diakronomenesa oraz Teodora Lektora.

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2015/17/B/HS3/00506
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Bartłomiej Kosiński
Wykonawca z IHiA UP im. KEN: dr Adrian Szopa
Czas trwania projektu: 2016-2019 (przedłużony do 2020)


Tytuł projektu: Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2015/19/B/HS3/02116
Kierownik projektu: dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka
Czas trwania projektu: 2016-2020


Tytuł projektu: Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich

  • Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2015/19/B/HS3/01797
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Bożena Popiołek
  • Czas trwania projektu: 2015-2019 (przedłużony do 2020)

Tytuł projektu:  Urzędnicy miejscy z ziem dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza w XIII-XVIII wieku

Grant realizowany ze środków finansowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Czas trwania projektu: 2014-2019,
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Noga
Wykonawcy z IHiA UP im. KEN: Mateusz Wyżga, Marcin Gadocha, doktoranci: Malwina Wylężek, Sebastian Stańczyk


Tytuł projektu: Żydzi we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1914). Pomiędzy tradycją a modernizacją

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2012/07/B/HS3/03729
Kierownik projektu: dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka
Czas trwania projektu: 2013-2016


Tytuł projektu: Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. Opracowanie edytorskie i analiza treści

Projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki nr UMO 2012/07/B/HS3/01090
Czas trwania projektu: 2012-2016
Kierownik projektu: prof. dr hab. Bożena Popiołek


Tytuł projektu: Ludność miasta Wieliczki w latach 1591–1788. Studium historyczno-demograficzne protoindustrialnego miasta górniczego

Grant realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu: konkurs PRELUDIUM 15
Kierownik projektu: mgr Jakub Pieczara (doktorant w Instytucie Historii i Archiwistyki)