Przejdź do treści

O Bibliotece

Biblioteka Nauk Humanistycznych  Uniwersytetu Pedagogicznego jest częścią systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Księgozbiór Biblioteki liczy ok. 30 tys. voluminów  z zakresu nauk humanistycznych a zwłaszcza historii, archiwistyki, filozofii, turystyki historycznej.Biblioteka posiada 3 tys. vol. czasopism polskich i zagranicznych, w tym  14 tytułów w bieżącej prenumeracie , oraz zbiory specjalne : mapy, płyty, filmy.  

Księgozbiór  i zasoby czasopism są dostępne w katalogu elektronicznym: KATALOG ON-LINE

Głównymi atutami Biblioteki jest przyjazna atmosfera, szybkie uzyskiwanie przez Czytelnika informacji bibliograficznych, łatwy dostęp do książek i czasopism.