Przejdź do treści

Paulina Kus

Imię i nazwisko (nazwisko na dyplomie): Paulina Kus

Kierunki studiów: Antropologia historyczna, Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka, Historia, specjalność nauczycielska

Tryb studiów: stacjonarny

Rok ukończenia studiów: 2017 r.

Tytuł pracy dyplomowej, promotor, data obrony: Bukowińskich Polaków życie od kuchni. Studium jednej wsi, prof. Franciszek Leśniak, 13 września 2017 r.

Przynależność do Koła naukowego lub innych organizacji studenckich: Studenckie Koło Naukowego Historyków i Archiwistów im. Joachima Lelewela (Przewodnicząca w latach 2015-2017)

Praca zawodowa (w tym ważne osiągnięcia czy ciekawe inicjatywy): W 2017 roku rozpoczęłam studia doktoranckie w IHiA UP w Krakowie. Pod kierunkiem prof. Huberta Chudzio prowadzę badania dotyczące wydarzeń I wojny światowej na terenie powiatu łańcuckiego. Od 2020 roku jestem zatrudniona w Pracowni Bibliografii Bieżącej wchodzącej w skład Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, która prowadzi prace nad Bibliografią Historii Polskiej. W toku swoich studiów miałam przyjemność uczestniczyć w wielu projektach naukowych i badawczych organizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki, Centrum Dokumentacji, Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków i Archiwistów m.in.:
Inwentaryzacji grobów, kwater i cmentarzy wojennych na terenie województwa małopolskiego,
Wsie polskie na Rumuńskiej Bukowinie – Szkice historyczno-antropologiczne,
Polacy w Serbii. Ostojićevo  2019.
Współpracowałam także na polu edukacyjnym z różnymi instytucjami i fundacjami m.in.: Akademią Przyszłości czy Fundacją Chronić Dobro, a także prowadziłam autorskie warsztaty dla dzieci dotyczące obrzędów i tradycji kulinarnych w różnych kulturach i religiach.

Hobby/pasja: Historia „od kuchni” i wszelkie aspekty codziennego życia i funkcjonowania społeczeństw na przestrzeni dziejów. Piesze wędrówki oraz gra w piłkę siatkową. W wolnych chwilach dobra książka, najlepiej kryminalna.

Moja rada dla kandydatów i studentów podejmujących i odbywających studia w Instytucie Historii i Archiwistyki: Wykorzystujcie każdą możliwość rozwoju, jaką dają Wam podjęte studia, działajcie w Studenckim Kole Naukowym, a przede wszystkim bądźcie ciekawi świata.