Przejdź do treści

mgr Anna Pieczka

mgr Anna Pieczka

Asystent

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

anna.pieczka@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 83

pok: 322

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Pieczka

Prowadzone zajęcia

Podstawy zarządzania informacją, Wprowadzenie do infobrokeringu, Profesjonalne wyszukiwanie informacji, Systemy wyszukiwania informacji, Projekt infobrokerski, Metody opracowania informacji

O mnie

W roku 2011 rozpoczęłam studia II stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, prowadzone w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską Kształcenie kompetencji informacyjnych studentów na Litwie, przygotowywaną pod opieką dr hab. Marii Próchnickiej, obroniłam w roku 2013. W trakcie studiów magisterskich jako beneficjentka programu Erasmus brałam udział w kursach Academic Library and Study Process, Information Wars, Intercultural Communication oraz Media and Advertising prowadzonych na Uniwersytecie Wileńskim. Od roku 2014 jestem uczestniczką studiów III stopnia (kierunek bibliologia i informatologia), prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pod kierunkiem dr hab. Marii Próchnickiej realizuję projekt badawczy, dotyczący zachowań informacyjnych w środowisku informacji prawnej w Polsce.

Od 1 listopada 2016 roku jestem zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zainteresowania naukowe

infobrokering, zachowania informacyjne, kształcenie kompetencji informacyjnych

Wykaz publikacji

2016

 • Pieczka, Anna (2016). Prawne kompetencje informacyjne – zarys problematyki. W: Od skryptoriów po nowe media : materiały konferencyjne, red. M. Stopnicka, A. Śladowska, J. Gruszecki, Warszawa, s. 70-79.

2015

 • Motylińska, Paulina; Pieczka, Anna (2015). Zagraniczne biblioteki uniwersyteckie inspiracją dla bibliotek polskich. Nowa Biblioteka, z. 2, nr 17, s. 37-56.

Wykaz wystąpień konferencyjnych

2017

 • Pieczka, Anna (2017). Dziedzictwo kulturowe regionu w działalności edukacyjnej bibliotek publicznych – na przykładzie województwa małopolskiego, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od rękopisów po bazy danych”, Warszawa, 28 kwietnia 2017 r.

2016

 • Pieczka, Anna (2016). Prawne kompetencje informacyjne w badaniach informatologicznych, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od skryptoriów po nowe media”, Warszawa, 6 maja 2016 r.
 • Pieczka, Anna (2016). Bariery informacyjne w środowisku informacji prawnej, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe przestrzenie informacji”, Wrocław, 21 kwietnia 2016 r.

2015

 • Pieczka, Anna (2015). Digitalizacja formą ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego – przykład portalu kulturaparyska.com, IX Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś”, Katowice, 10 grudnia 2015 r.
 • Pieczka, Anna (2015). Kształcenie kompetencji informacyjnych w polskich
  bibliotekach publicznych i akademickich – analiza porównawcza
  , VI Ogólnopolska Konferencja Bibliologicznych Kół Naukowych „Warsztat informacyjny XXI wieku”, Bydgoszcz, 22 kwietnia 2015 r.
 • Pieczka, Anna (2015). Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek
  akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych
  , I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Człowiek – Nauka. Technologia. Informacja”, Toruń, 20 marca 2015 r.