Przejdź do treści

dr Piotr Puchalski

Rozprawa doktorska (Ph.D.): Beyond Empire: Interwar Poland and the Colonial Question, 1918-1939 (2019); promotor: Kathryn Ciancia; komisja recenzyjna: Giuliana Chamedes, Francine Hirsch, Alfred McCoy, Larry Wolff

Zainteresowania naukowe: historia Polski i ziem polskich w ujęciu globalnym; polska polityka kolonialna i narodowościowa; ewolucja ładu międzynarodowego; monarchia habsburska; najnowsza historia Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii; historia Stanów Zjednoczonych; II wojna światowa

Granty: Miniatura 5 (DEC-2021/05/X/HS3/00186) – Polityka zagraniczna Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w obliczu procesów dekolonizacyjnych w Afryce (2021-2022)

Stypendia i staże naukowe: Silas Palmer Research Fellowship w Instytucie Hoovera (USA) w 2018 r.; udział w programie PROM – Międzynarodowej wymianie stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej w lutym 2020 r.

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

Association for Slavic, East European & Eurasian Studies (ASEEES); Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne (Polish American Historical Association, PAHA); Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Nagrody i wyróżnienia: stypendium Mellon-Wisconsin (2019); stypendium im. Xenii Gąsiorowskiej (2018-2019); stypendium rodziny Łapińskich (2015-2016); nagrody stowarzyszenia „Polanki” w stanie Wisconsin (2015, 2017); Young Scholar Award od Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego (Polish-American Historical Association) (styczeń 2020)

Najważniejsze publikacje:

Puchalski P., 2022, Poland in a Colonial World Order. Adjustments and Aspirations, 1918-1939, London/New York: Routledge.

Puchalski P., 2021, Emigrants into Colonists: Settlement-Oriented Emigration to South America from Poland, 1918-1932, „Journal of Modern European History” 19 (2), s. 222-238.

Puchalski P., 2020, Colonising Poland’s Historiography. Concerning Lenny A. Ureña Valerio’s Breakthrough Study, „Dzieje Najnowsze” 3 (52), s. 313–25.

Puchalski P., 2019, Polityka narodowościowa i kolonialna Związku Radzieckiego w ujęciu historiografii amerykańskiej, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 1 (10), s. 103-114.

Puchalski P., 2018, Polityka kolonialna międzywojennej Polski w świetle źródeł krajowych i zagranicznych: nowe spojrzenie (1918–1945), „Res Gestae” (7), s. 68-121.

Puchalski P., 2017, The Polish Mission to Liberia, 1934-1938: Constructing Poland’s Colonial Identity, „The Historical Journal” 4 (60), s. 1071–96.

Działalność popularyzatorska: udzielił wywiadu na temat polskich aspiracji kolonialnych stacji UWM 95.9 fm w Olsztynie w ramach programu Ucieczka z Imadła (7.V.2018); publikował artykuły popularno-naukowe na łamach polonijnej prasy w stanie Wisconsin; wygłosił wykład dla licealistów z Milówki (5.XI.2019); udzielił wywiadu na temat brytyjskiej rodziny królewskiej Radiu Kraków (13.I.20); udzielił wywiadu na temat badań naukowych „Gazecie Krakowskiej” (24.VII.20); wygłosił referat pt. „Beyond the Battle of Warsaw. The Polish-Soviet War of 1919-1920 in Western Geopolitcs” w formie webinaru Fundacji Kościuszkowskiej (28.VIII.20); wygłosił wykład dla kandydatów podczas Dnia Otwartego UP (17.III.21); wziął udział w podcaście Instytutu Pileckiego pt. „Klio w świecie ekonomii, czyli porozmawiajmy o gospodarce” (20.V.21)