Przejdź do treści

dr Arkadiusz Urbaniec

dr Arkadiusz Urbaniec

Adiunkt

Katedra Historii Starożytnej

arkadiusz.urbaniec@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 87

pok: 329

publikacje:


Rozprawa doktorska:
Temat: Administracja cywilna i wojskowa bizantyńskiej prefektury praetorio Afryki w latach 533-698; Promotor: dr hab. Rafał Kosiński prof. UwB; Recenzenci: dr hab. Marcin Pawlak prof. UMK, dr hab. Michał Stachura (UJ); Rok obrony: 2020.

 

Zainteresowania naukowe:

 Historia administracji i historia polityczna późnego Cesarstwa rzymskiego i wczesnego Cesarstwa bizantyńskiego, spory chrystologiczne w V i VI w., barbarzyńcy w strukturach Cesarstwa rzymskiego.

Granty i projekty badawcze:

Realizacja projektu badawczego w ramach programu Badania Młodych Naukowców pt.: „Tłumaczenie i opracowanie krytyczne Breviarium Liberatusa z Kartaginy”, nr BMN-210.

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Limanowa

Współpraca międzynarodowa oraz międzyinstytucjonalna:

2018-2019 Projekt „Polsko-słowackie braterstwo broni – bitwa limanowska 1914” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Związku „Euroregion” Tatry w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, polegający na stworzeniu wystawy stałej poświęconej bitwie limanowskiej. Realizacja: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej i Muzeum w Kieżmarku. Funkcja: koordynator.

2017-2018 Projekt „Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Związku „Euroregion” Tatry w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, polegający na stworzeniu wystawy stałej poświęconej historii apteki mgr Klementyny Bączkowskiej. Realizacja: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej i Muzeum w Kieżmarku. Partnerzy: Muzeum Historii Farmacji Collegium Medicum UJ, Muzeum Historii Fotografii im. Waleriana Rzewuskiego w Krakowie. Funkcja: koordynator.

2017 Projekt „Historia w dewizce zapisana” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, polegający na modernizacji  wystawy stałej w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej. Partner projektu: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Funkcja: koordynator.

Najważniejsze publikacje:

(ułożone chronologicznie)

A. Urbaniec, Wpływ patrycjusza Aspara na cesarską elekcję Leona, U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze 11 (2012), ss. 173-201.

A. Urbaniec, Wizerunek papieża Wigiliusza w Brewiarium Liberatusa z Kartaginy i kronice Wiktora z Tonnunny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 142(1) (2015), ss. 25-43.

A. Zięba, W. Mirocha, A. Urbaniec, Badania archeologiczne przy kościele św. Krzyża w Żywcu [w:] Badania archeologiczne zespołów sakralnych w Karpatach, red. J. Garncarski, Krosno 2016, ss. 233-253.

Księga wójtowsko ławnicza miasta Limanowa z lat 1770-1798, Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej t. IV, oprac. A. Urbaniec, Limanowa 2016.

A. Urbaniec, Dewizka – próba definicji i perspektywa historyczna [w:] Historia w dewizce zapisana. Katalog wystawy, red. M. Urbaniec, Limanowa 2017, ss. 4-7.

Antoni Józef Mars herbu Noga (1819-1905). Pamiętnik, Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej t. V, oprac. A. Urbaniec, Limanowa 2017.

Działalność popularyzatorska:

Stefan Bieda. Wspomnienia z lat 1908-1949, Zeszyty Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej t. III, oprac. A. Urbaniec, Limanowa 2015.

Świat dawnej apteki na polsko-słowackim pograniczu. Katalog wystawy, oprac. A. Urbaniec, Limanowa 2017.

Polsko słowackie braterstwo broni – bitwa limanowska 1914.. Katalog wystawy, oprac. A. Kulpa, A. Urbaniec, Limanowa 2019.