Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje

Profesor Bożena Popiołek

 1. Nie tylko pamiętnikarz: Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776,oprac. i wyd. Tomasz Ciesielski, Sławomir Górzyński, Filip WolańskiWarszawa–Bellerive-sur-Allier 2017, ss. 423 ( recenzja) rhpp-2-2018-9-popiolek
 2. Woli mojej ostatniej Testament ten …Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków  2009 pm514-woli-mojej-ostatniej-testament-ten-popiolek
 3. „O gazetach pisanych i nie tylko” recenzja książki Jerzego Dygdały Od Augusta II do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja
  Cichockiego z lat 1732–1734 wyd. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, ss. 494 o-gazetach-pisanych-i-nie-tylko
 4. Magdalena z Tarłów Lubomirska (zm. 1728) Wojewodzina krakowska Próba biografii. Krakowskie Studia Małopolskie 2013, nr 18 magdalena-z-tarlow-lubomirska-popiolek
 5. Między przestrzenią domową a wielką polityką. Aktywność publiczna kobiet w czasach saskich.  w : Drogi kobiet do polityki na przestrzeni XVIII-XXI wiek, pod redakcją Teresy Kulak i Małgorzaty Dajnowicz, Wrocław 2016 drogi-kobiet-do-polityki
 6. Kryminalia w księgach sądowych miast Korony jako źródło do badań nad życiem rodzinnym na przełomie XVII i XVIII w., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2018 z. 1 kwhkm-2018_1-_art-2-bozena-popiolek
 7. Rytmy życia. Codzienność i święto w gazetach rękopiśmiennych czasów saskich, Rocznik Historii Prasy Polskiej  2013 z. 2  b-popioek-rhpp2-13
 8. Teatr wojenny w gazetach rękopiśmiennych czasów saskich, Rocznik Historii Prasy Polskiej 2014 z. 3  b-popiolek-rhpp-2014
 9. Where does the truth lie? : petty violence in the light of court records in Poland in the first half of 18th century, Theatrum Historiae  2013, c. 13 th13