Przejdź do menu Przejdź do treści

Rada Ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jerzy Rajman

Członkowie:

 1. dr Mateusz Drozdowski – koordynator kierunku historia
 2. dr hab. Marek Wilczyński
 3. dr hab. prof. UP Józef Brynkus
 4. dr Marcin Gadocha
 5. Patrycja Jabłońska – przedstawiciel studentów dla kierunku historia
 6. dr Bartosz Drzewiecki – koordynator kierunków: archiwistyka, zarządzanie dokumentacjąi infobrokerstwo, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
 7. dr hab. prof. UP Halina Dudała
 8. dr Hubert Mazur
 9. Sylwia Janiarczyk – przedstawiciel studentów dla kierunków: archiwistyka, zarządzanie dokumentacjąi infobrokerstwo, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
 10. dr hab. Anna Penkała-Jastrzębska – koordynator kierunków: turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe oraz biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
 11. dr hab. Bożena Popiołek
 12. dr Michał Niezabitowski – koordynator kierunku turystyka historyczna i muzealnictwo
 13. Hubert Janik – przedstawiciel studentów dla kierunków: turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, turystyka historyczna i muzealnictwo oraz biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
 14. dr hab. prof. UP Małgorzata Świder – koordynator kierunku studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 15. dr hab. prof. UP Anna Zapalec
 16. dr Piotr Puchalski