Przejdź do treści

Praktyki

Praktyki –  kierunek Historia i wiedza o społeczeństwie

Kierownik praktyk – dr Lucyna Kudła

Załączniki do pobrania:
Instrukcja praktyk nauczycielskich – studia podyplomowe
Wzór zgody szkoły na przyjęcie studentów na praktyki


Praktyki – kierunek Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka

Kierownik praktyk – dr Magdalena Niedźwiedzka

Załączniki do pobrania:
Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych (pozapedagogicznych)
Skierowanie na praktyki zawodowe
Zaświadczenie zakładu pracy o odbytej praktyce zawodowej studenta