Przejdź do treści

Historia

Karty kursu kierunek HISTORIA


Semestr I

Semestr II

Semestr III

 

Specjalność nauczycielska
 • Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania
 • Koncepcje i praktyki wychowania
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela
 • Podstawy dydaktyki historii i wos
 • Dydaktyka historii w szkole podstawowej: teoria i praktyka

Semestr IV
 • Historia Polski XIX w. do 1918 r.
 • Historia powszechna XIX w. do 1918 r.
 • Społeczeństwo i gospodarka XIX wieku
 • Historia wojskowości XIX wieku
 • Wykład monograficzny (XIX wiek)
 • Zmiany cywilizacyjne w XIX wieku
 • Historia Krakowa (XIX wiek)

 

Specjalność nauczycielska
 • Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej
 • Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej
 • Koncepcje i praktyki nauczania
 • Edukacja medialna i środki masowego przekazu
 • Współczesne systemy polityczne
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej: teoria i praktyka

Semestr V

 

Specjalność nauczycielska
 • Historia ustroju Polski
 • Media w edukacji historycznej
 • Media w edukacji społecznej
 • Antropologia kultury
 • Edukacja muzealna i kulturowa
 • Praktyka w szkole podstawowej –nauczanie historii
 • Praktyka w szkole podstawowej: przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

Semestr VI    

 

Specjalność nauczycielska