Przejdź do treści

Rozkłady zajęć

SEMESTR LETNISTUDIA STACJONARNE I STOPNIA

HISTORIA – studia stacjonarne I stopnia

I rok

II rok

III rok


ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO – studia stacjonarne I stopnia

I rok

II rok

III rok


TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – studia stacjonarne I stopnia

I rok

II rok

III rok


STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

HISTORIA – studia stacjonarne II stopnia

I rok

II rok


ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO – studia stacjonarne II stopnia

I rok

II rok


TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – studia stacjonarne II stopnia

I rok

II rok


STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE – studia stacjonarne II stopnia

I rok
 SEMESTR ZIMOWY

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SEMESTR ZIMOWY

HISTORIA – studia stacjonarne I stopnia

I rok

II rok

III rok


ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO – studia stacjonarne I stopnia

I rok

II rok

III rok


TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – studia stacjonarne I stopnia

I rok

II rok

III rok


STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

HISTORIA – studia stacjonarne II stopnia

I rok

II rok


ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO – studia stacjonarne II stopnia

I rok

II rok


TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE – studia stacjonarne II stopnia

I rok

II rok


STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE – studia stacjonarne II stopnia