Przejdź do treści

Tomasz Zając

Imię i nazwisko (nazwisko na dyplomie):  Tomasz Zając

Kierunek studiów:  absolwent antropologii historycznej oraz historii (specjalizacja nauczycielska)

Tryb studiów: stacjonarne,

Rok ukończenia studiów: 2019 r.

Tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora, data obrony: Goralenvolk na pograniczu Beskidu Wyspowego i Gorców, promotor dr hab. prof. UP Hubert Chudzio

Praca zawodowa:

– Od 2019 r. pracuję czynnie jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. Za swój cel zawodowy postawiłem sobie przedstawienie historii jako przedmiotu, który nie musi być nudny

Hobby/pasja: 

– Historia powszechna z ogromnym naciskiem na historię Niemiec – od starożytności do czasów współczesnych, sztuki walki – Muay Thai, Sanda, podróże, muzyka, książki

Moja rada dla kandydatów i studentów podejmujących i odbywających studia w Instytucie Historii i Archiwistyki:  Róbcie to co sprawia wam przyjemność.