Przejdź do treści

PARTNERZY

NASI PARTNERZY


Instytut Historii i Archiwistyki kształci kompetentnych nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, specjalistów z zakresu turystyki historycznej, archiwistów, infobrokerów i zarządców dokumentacji. W trosce o najwyższą jakość i nowatorski charakter procesu kształcenia współpracujemy z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi. W ten sposób chcemy do nauczania teoretycznego dodać jak najwięcej komponentów praktycznych. Dlatego wspólnie z naszymi interesariuszami zewnętrznymi konsultujemy nasze programy kształcenia i uzgadniamy przebieg praktyk dla naszych studentów. Z chęcią uwzględniamy głos potencjalnych pracodawców naszych absolwentów.


 

 

Podlaski Urząd Wojewódzki w zakresie EZD PUW