Przejdź do treści

Seminarium Katedry Historii XIX w. i Katedry Historii Najnowszej z udziałem mgr Valentyna Yeromina z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Charkowie (Ukraina)

Seminarium Katedry Historii XIX w. i Katedry Historii Najnowszej z udziałem mgr Valentyna Yeromina z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Charkowie (Ukraina)

W dniu 29 stycznia 2020 odbyło się wspólne seminarium Katedry Historii XIX w. i Katedry Historii Najnowszej. Tym razem gościliśmy Pana mgr Valentyna Yeromina z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Charkowie (Ukraina). Pan Magister jest stypendystą Rządu RP dla Młodych Naukowców i realizuje w IHiA pod opieką dr Wiktorii Kudeli-Świątek swój projekt badawczy pt.: „Kwestia Ukraińska” w myśli politycznej Ligi Narodowej w Galicji Wschodniej na przełomie XIX i XX w. Spotkanie miało na celu wsparcie merytoryczne stypendysty i okazało się bardzo inspirujące zarówno dla Pana Magistra, jak i dla naszej kadry.