Przejdź do treści

XI Ogólnopolska konferencja: Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku POLA WOLNOŚCI 29-31 maja 2020 r.

XI Ogólnopolska konferencja: Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku POLA WOLNOŚCI 29-31 maja 2020 r.

ZAPROSZENIE
XI Ogólnopolska konferencja: Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku POLA WOLNOŚCI

Tematem kolejnej konferencji (29-31 maja 2020 r.) jest wolność w czasach zniewolenia. Pochylimy się wspólnie nad obszarem rozpostartym między ludzką wolą i aktywnością a biernością i obojętnością: jak duże pole może zając wolne myślenie, formułowanie i wrażanie myśli oraz działanie w warunkach wojny i zniewolenia. Na ile umiejętne korzystanie przez ludzi z ich wolności na różnych etapach zniewolenia może zatrzymać proces odzierania z godności. Dyskutować będziemy nie tylko o wolności ofiar ale i wolności sprawców dekonstruując ich najczęstsze wyjaśnienie: MUSIAŁEM/MUSIAŁAM.

Obszary tematyczne zgłaszających referaty:

– wolność a obojętność/konformizm

– poszukiwania obszarów wolności w czasie wojny
– przestrzeń wolności w warunkach obozu koncentracyjnego
– gdzie kończy się wolność, a zaczyna zniewolenie

– pola wolności obiektywne i subiektywne
– cena wolności
– wolność sprawców
– wolność po ludobójstwach
– granice wolności różnych grup społecznych i narodowych w czasie wojny
– możliwość dokonywania wyborów przez sprawców oraz przez ofiary w warunkach wojny

– psychologiczne aspekty wolności

– wolności twórcza i jej granice
Inne obszary badawcze związane z wolnością podczas wojny i w czasach zniewolenia też są mile widziane. Najciekawsze referaty zostaną opublikowane w formie książkowej (20 pkt.).

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.oipc.pl

Organizatorzy i partnerzy: Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Fundacja Ofiar Auschwitz-Birkenau, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Instytut Historii i Archiwistyki UP, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ, Biblioteka Galeria Książki, Fundacja Róży Luksemburg.