Przejdź do treści

V Edycja Konferencji Naukowej z cyklu „W kręgu rodziny epok dawnych: rytmy życia, rytmy codzienności: Śmierć”

V Edycja Konferencji Naukowej z cyklu

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na V edycję konferencji naukowej z cyklu „W kręgu rodziny epok dawnych: rytmy życia, rytmy codzienności: Śmierć”, która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2020 r. w formie zdalnej. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji i do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych

Link do spotkania na MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY0NTFjM2MtNzliZi00NzZkLWI2NjgtNmEyMTQyZWUwZDgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22a6d1dd97-199f-411f-8bdc-ccd32de85afc%22%7d