Przejdź do treści

Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. Tom 6

Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. Tom 6

Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej. Tom 6: Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego jako forma zachowania pamięci o przeszłości pod redakcją Bożeny Popiołek, Urszuli Kicińskiej i Agnieszki Słaby, Kraków 2020

W opracowaniu tym podjęto więc zagadnienia dotyczące: problemów towarzyszących ochronie dziedzictwa kulturowego i innowacyjnych metod jego promocji, zaangażowania państwowych i prywatnych organów do ochrony zabytków przeszłości, roli produktów turystyki historycznej i kulturowej w kształtowaniu pamięci zbiorowej, produktów turystycznych rozumianych jako narzędzia polityki historycznej, interpretacji dziedzictwa pojmowanego jako szansa na rozwój społeczności lokalnych, a także wpływu dziedzictwa na edukację historyczną”.

Fragment Wstępu