Przejdź do treści

„Wokół Sobieskich i Radziwiłłów. Prestiż, przejawy pobożności, działalność polityczna”, pod red. dra Jarosława Pietrzaka

„Wokół Sobieskich i Radziwiłłów. Prestiż, przejawy pobożności, działalność polityczna”, pod red. dra Jarosława Pietrzaka

W dniu 12 lutego nakładem Muzeum Narodowego w Warszawie ukazała się książka „Wokół Sobieskich i Radziwiłłów. Prestiż, przejawy pobożności, działalność polityczna”, pod redakcją dra Jarosława Pietrzaka. W tomie prace ogłosiły m.in. dr Urszula Kicińska „Pobożność oraz działalność kolatorska kobiet z rodu Radziwiłłów w XVII i XVIII wieku”, dr Anna Penkała-Jastrzębska „W kręgu Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Rola uroczystości prywatnych w polityce kreowania wizerunku rodziny Radziwiłłów” oraz dr Agnieszka A. Słaby „W kręgu radziwiłłowskich funeraliów – ceremoniał pogrzebowy młodego magnata w połowie XVIII stulecia” z Katedry Historii Nowożytnej. Publikacja została wydana przy wsparciu Fundacji Trzy Trąby