Przejdź do treści

Trzecia edycja konkursu „Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich imienia Zbigniewa Pustuły” na pracę doktorską

Trzecia edycja konkursu „Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich imienia Zbigniewa Pustuły” na pracę doktorską
Szanowni Państwo,
 
Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ogłasza nabór prac do trzeciej edycji konkursu „Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich imienia Zbigniewa Pustuły” na pracę doktorską z zakresu historii gospodarczej Polski opartej na materiałach archiwalnych.
 
Do konkursu można zgłaszać niepublikowane prace doktorskie, których obrony miały miejsce w okresie od dnia 01 października 2019 r. do 30 września 2021 roku.
Prace będące przedmiotem konkursu należy składać lub nadsyłać do dnia 31 grudnia 2021 r. na adres
 
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich,
00-213 Warszawa, ul. Bonifraterska 6 m 21.
 
Szczegółowy regulaminu konkursu dostępny jest pod adresem