Przejdź do treści

Prof. Łukasz Tomasz Sroka – odwołanie zajęć (13-14 października)

Pan Profesor Ł.T. Sroka odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 13-14 X z powodu delegacji służbowej.