Przejdź do treści

Agnieszka Słaby

Imię i nazwisko (nazwisko na dyplomie): Agnieszka Słaby

Kierunek studiów: Historia

Tryb studiów: stacjonarne, 5-letnie

Rok ukończenia studiów: 2007 r.

Tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora, data obrony: Portret sarmacki, prof. dr hab. Bożena Popiołek, czerwiec 2007 r.

 

 

Przynależność do Koła naukowego lub innych organizacji studenckich:

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela

Niezależne Zrzeszenie Studentów UP

Praca zawodowa (w tym ważne osiągnięcia czy ciekawe inicjatywy):

Adiunkt w Katedrze Edukacji Historycznej Instytutu Historii i Archiwistyk Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Hobby/pasja: sporty wodne i zimowe, jeździectwo

Moja rada dla kandydatów i studentów podejmujących i odbywających studia w Instytucie Historii i Archiwistyki: Najważniejsze to realizowanie swoich pasji!