Przejdź do treści

Bartosz Wachulec

Imię i nazwisko (nazwisko na dyplomie): Bartosz Wachulec

Kierunek studiów: Historia, specjalizacja nauczycielska

Tryb studiów: Dzienne

Rok ukończenia studiów: 2015 r.

Tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora, data obrony:

„Wpływ malarstwa ikonowego na kształtowanie się ideologii politycznej i religijnej na Rusi północno – wschodniej w XIV i XV wieku”, promotor dr hab. prof. UP Krzysztof Polek, lipiec 2015 r.

Przynależność do Koła naukowego lub innych organizacji studenckich:

Od 2011 roku byłem członkiem Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Joachima Lelewela (dzisiejsze Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). W latach 2013 – 2015 pełniłem funkcję prezesa SKNH.

Praca zawodowa (w tym ważne osiągnięcia czy ciekawe inicjatywy):

Po studiach pracowałem w dziale edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie prowadziłem lekcje muzealne i oprowadzałem po wystawach muzealnych. Później podjąłem pracę w Antykwariacie i Księgarni Tezeusz na stanowisku specjalisty ds. zakupów. Obecnie jestem koordynatorem oddziału firmy w Krakowie. W ramach swojej pracy zajmuję się wyceną i zakupem księgozbiorów, zarządzaniem zespołem, kontaktami z kluczowymi klientami, organizacją pracy oddziału.

Hobby/pasja:

Groby i cmentarze wojenne pod względem turystycznym i historycznym.

Moja rada dla kandydatów i studentów podejmujących i odbywających studia w Instytucie Historii i Archiwistyki:

Przede wszystkim zachęcam do brania udziału w inicjatywach Koła Naukowego i udzielanie się przy organizacji wydarzeń organizowanych przez Instytut (konferencje naukowe, festiwal nauki, seminaria naukowe). Udział w projektach uczelnianych pozwala nam rozwinąć nasze umiejętności organizatorskie oraz wiedzę naukową. Na tym etapie kariery zawodowej takie doświadczenie może być bezcenne. Wychodźcie ze swoją inicjatywą, w ramach działania Koła Naukowego, zbierajcie się, organizujcie wyjazdy naukowe,  Zachęcam też do uczciwego i konsekwentnego poszerzania swojej wiedzy, bo nie wiecie kiedy informacje zdobyte na kursie mogą się przydać. W trakcie nauki w Instytucie Historii i Archiwistyki dowiedziałem się rzeczy, które okazały się bardzo przydatne w mojej obecnej pracy a chyba o to przede wszystkim chodzi w studiach, aby pomogły zdobyć zatrudnienie.